Årshjul

Januar

 

Februar

-       Kladdeboklotteri

 

Mars

-       Årsmøte

 

April

-       Dugnad – rydde uteområde, klargjøre bane og mål

-       Trener/lagledermøte

Mai

 

Juni

-       Trener/lagledermøte

 

Juli

 

August

 

September

 

Oktober

-       Avslutning for lagene med innsamling av utstyr

-       Dugnad – rydding ute, klargjøring til vinter

November

-       Medlemsmøte

-       Salg av Julekalender

 

Desember

 

Andre aktiviteter kan forekomme, samt noe forskyvninger på datoer.